Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Zarząd

Dokumenty i skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego

Statut MOZTS

Regulamin Komisji Rewizyjnej MOZTS

Regulamin Zarządu MOZTS (2016 r.)

Zarząd MOZTS (kadencja 2021-2025)

  Funkcja Telefon E-mail
Marek Zalewski
Prezes Zarządu    
Cezary Walichnowski Wiceprezes     
Marcin Kusiński Wiceprezes ds Sportowych  501392821  m.kusinski71@gmail.com
Armin Tomala Skarbnik  697698023  skarbnik@mzts.pl
Paweł Szeliński  Sekretarz
do dnia 29.09.2021
(rezygnacja z Zarządu)
   
Grzegorz Bor Sekretarz
od dnia 30.09.2021 r.
 601 149 301  grzegorzbor(at)wp.pl
Maciej Chojnicki Członek Zarządu    
Krystian Kilar Członek Zarządu  609 098 926  kilarkrystian(at)gmail.com
Mateusz Król Członek Zarządu  512 348 380  krolmateusz1991@wp.pl
Andrzej Nadrowski Członek Zarządu  504 209 692  
Arkadiusz Rutowski Członek Zarządu    

 

Komisja Rewizyjna MOZTS (kadencja 2021-2025)

  Funkcja Telefon E-mail
Andrzej Brodzki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  500 729 843 abrodzk(at)agrabph.com
Olga Kołakowska Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   500 261 796  o.kolakowska@wp.pl
Michał Lengiewicz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej    


Zarząd MOZTS (kadencja 2016-2020)

  Funkcja Telefon E-mail
Marek Zalewski
Prezes Zarządu MOZTS    
Kazimierz Łaszczyński Wiceprezes ds Finansowych MOZTS    
Marcin Kusiński Wiceprezes ds Sportowych MOZTS    
Paweł Szeliński Sekretarz MOZTS    
Ryszard Ciszewski Członek Zarządu MOZTS    
Krystian Kilar Członek Zarządu MOZTS    
Dariusz Kostrzewa Członek Zarządu MOZTS    
Sylwester Małecki Członek Zarządu do 15.02.2019    
Andrzej Nadrowski Członek Zarządu MOZTS    
Piotr Napiórkowski Członek Zarządu MOZTS    
Cezary Walichnowski Członek Zarządu MOZTS    

Komisja Rewizyjna MOZTS (kadencja 2016-2020)

  Funkcja Telefon E-mail
Grzegorz Bor
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MOZTS    
Andrzej Brodzki Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MOZTS    
Michał Lengiewicz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej MOZTS    


Zarząd MOZTS (kadencja 2012-2016)

  Funkcja Telefon E-mail
Marek Przybyłowicz
Prezes Zarządu MZTS    
Jarosław Adamkiewicz Wiceprezes Zarządu MZTS ds. Finansowych    
Marcin Kusiński Wiceprezes Zarządu MZTS ds. Sportowych    
Grzegorz Bor Członek Zarządu MZTS    
Cezary Jedynak Członek Zarządu MZTS    
Krystian Kilar Członek Zarządu MZTS    
Elżbieta Madejska Członek Zarządu MZTS    
Sylwester Małecki Członek Zarządu MZTS    
Andrzej Nadrowski Członek Zarządu MZTS    
Dariusz Szumacher Członek Zarządu MZTS    
Dariusz Zwoliński Członek Zarządu MZTS    

Zespół Doradców Prezesa Zarządu MZTS (kadencja 2012 - 2016)

  Funkcja Telefon E-mail
Andrzej Brodzki
Członek    
Danuta Calińska Członek    
Jerzy Grycan Członek    
Roman Kowalski Członek    
Andrzej Ochał Członek    
Maciej Pietrzykowski Członek    
Marek Rzemek Członek    
Marek Zakrzewski Członek    

Komisja Rewizyjna MZTS (kadencja 2012 - 2016)

  Funkcja Telefon E-mail
Antoni Wieczorek (Serock)
Członek Komisji Rewizyjnej MZTS    
Andrzej Brodzki (Warszawa) Członek Komisji Rewizyjnej MZTS    
Rafał Wereszczaka (Płock)
Członek Komisji Rewizyjnej MZTS    

Materiały do pobrania (dotyczą kadencji 2012-2016)

1. Decyzje Prezesa Zarządu MZTS
2. Uchwały Zarządu MZTS
3. Regulamin Zarządu MZTS
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej MZTS - obowiązujący do dn. 15 maja 2018 r.
5. 1. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
6. 2. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
7. 3. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
8. 4. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
9. 5. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
10. 6. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
11. 7. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
12. 8. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
13. 9. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
14. 10. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
15. 11. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół
16. 12. Posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - protokół