Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Kontakt

Dane kontaktowe i poszczególne funkcje przedstawicieli Związku

Podstawowe informacje

   
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
E-mail: mzts@mzts.pl
NIP: 113-28-79-432   REGON: 010075639
Numer konta bankowego:   07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.)

Osoby odpowiedzialne

  Funkcja Telefon E-mail
Marek Zalewski Prezes Zarządu MOZTS    
Rafał Wereszczaka p.o. Dyrektor Biura 502 272 048 mzts@mzts.pl
Robert Krusiński Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZTS   ks@mzts.pl
Grzegorz Lewandowski Przewodniczący Wydziału Rozgrywek MOZTS    
Marek Romkowski
Prowadzący Rozgrywki Drużynowe MOZTS 608 459 841 m.romkowski@wp.pl