Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Kolegium Sędziów

Skład Kolegium Sędziów MZTS oraz najważniejsze dokumenty

Decyzja nr 1/2022 Przewodniczącego Kolegium Sędziów MOZTS - powołanie p. Jana Radońskiego w skład Kolegium Sędziów MOZTS

Uchwała nr 01 2022 Kolegium Sedziów MOZTS - nadanie klasy sędziego okręgowego

Uchwała nr 02 2022 Kolegium Sędziów MOZTS - nadanie klasy sędziego kandydata


Sędziowie z licencjami MOZTS na sezon 2022/2023 - stan na dzień 21 listopada 2022 r.

Sędziowie mazowieccy z licencjami PZTS na sezon 2022/2023 - stan na dzień 6 października 2022 r.

Stawki ekwiwalentów od sezonu 2022/2023

REGULAMIN Kolegium Sędziów MOZTS

Sędziowie z licencjami MOZTS na sezon 2021/2022
 - stan na dzień 5 kwietnia 2022 r.

Sędziowie mazowieccy z licencjami PZTS na sezon 2021/2022 - stan na dzień 7 stycznia 2022 r.


Kolegium Sędziów MOZTS kadencji 2021 - 2025
  Funkcja Telefon E-mail
Robert Krusiński Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZTS 728 817 340  ks@mzts.pl
Grzegorz Bor (Płock) Członek Kolegium Sędziów MOZTS 601 149 301  grzegorzbor@wp.pl
Krystian Kilar (Radom) Członek Kolegium Sędziów MOZTS 609 098 926  krystiankilar@gmail.com
Jan Radoński (Warszawa) Członek Kolegium Sędziów MOZTS 508 157 603  jan.radonski@gmail.com

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów MOZTS w dniu 11 grudnia 2021 r.

Podczas Walnego Zebrania Sędziów w dniu 11 grudnia 2021 r. w Radzyminie dokonano wyboru władz samorządu sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - Kolegium Sedziów na kadencję 2021-2025.

Przewodniczącym Kolegium Sędziów został wybrany Robert Krusiński z Warszawy.

Członkami Kolegium Sędziów zostali Grzegorz Bor (Płock), Krystian Kilar (Radom) i Marek Zakrzewski (Warszawa).

W uznaniu zasług i w podziękowaniu za lata spędzone przy stoliku sędziowskim Jan Radoński i Marek Snopiński z Warszawy zostali uhonorowani przez Kolegium Sędziów wręczeniem pamiątkowych tabliczek.


Sprawozdanie Kolegium Sędziów MOZTS za okres kadencji 2016-2021 Kolegium Sędziów MOZTS kadencji 2016 - 2021
  Funkcja Telefon E-mail
Krystian Kilar (Radom) Przewodniczący Kolegium Sędziów MZTS 609 098 926  
Grzegorz Bor (Płock) Sekretarz Kolegium Sędziów MZTS 601 149 301  
Jan Radoński (Warszawa) Członek Kolegium Sędziów MZTS    


Sprawozdanie Kolegium Sędziów za okres kadencji 2016-2020


Sędziowie z licencjami MOZTS na sezon 2020/2021 - stan na dzień 16.03.2021 r.

Sędziowie mazowieccy z licencjami PZTS na sezon 2020/2021 - stan na dzień 01.09.2020 r.

Sędziowie z licencjami MOZTS na sezon 2019/2020
- stan na dzień 20.01.2020 r.

Sędziowie mazowieccy z licencjami PZTS na sezon 2019/2020 - stan na dzień 10.09.2019 r.

Wyniki egzaminów na stopień sędziego kandydata i sędziego okręgowego w dn. 16-17.02.2019 r.

Sędziowie z licencjami MOZTS sezon 2018/2019 - stan na dzień 08.04.2019 r.

Sędziowie mazowieccy z licencjami PZTS na sezon 2018/2019 - stan na dzień 14.09.2018 r.

Sędziowie z licencjami MOZTS sezon 2017/2018
 - stan na dzień 10.03.2018 r.

Sędziowie z licencjami MOZTS sezon 2016/2017

Uchwała nr 1/06/2017 Kolegium Sędziów MOZTS z dnia 10 czerwca 2017 r. w sprawie nadania klasy sędziego kandydata

Uchwała nr 1/06/2017 KS MOZTS

Zaproszenie na Kurs Sędziowski, Płock 31.05 - 1.06.2017 r.

Zaproszenie

Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów MOZTS w dniu 29 stycznia 2017 r.

Podczas Walnego Zebrania Sędziów w dniu 29 stycznia 2017 r. dokonano wyboru władz samorządu sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - Kolegium Sedziów na kadencję 2016-2020 oraz wyborów delegatów MOZTS na Walne Zebranie Wyborcze Sędziów PZTS.

Przewodniczącym Kolegium Sędziów został ponownie wybrany p. Krystian Kilar z Radomia.

Członkami Kolegium Sędziów zostali Grzegorz Bor (Płock) i Jan Radoński (Warszawa).

Delegatami na WZW Sędziów PZTS zostali:

Grzegorz Bor
Krystian Kilar
Artur Kozak (Warszawa)

W uznaniu zasług i w podziękowaniu za lata spędzone przy stoliku sędziowskim p. Robert Kosiński z Warszawy został uhonorowany przez Kolegium Sędziów wręczeniem pamiątkowej tabliczki.


Komunikat nr 01/KS/2017


z dnia 24 stycznia 2017 r.

Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego informuje, że na podstawie uchwały nr 01/KS/2017 z dnia 14 stycznia 2017 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2017 roku o godz. 11.00 – pierwszy termin; o godz. 11.15 – drugi termin w Warszawie ul. 3 Maja 5B (róg ul. Solec).

Materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS MOZTS

Komunikat

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do wzięcia udziału w egzaminie (teście) dla sędziów zainteresowanych uzyskaniem licencji okresowej w sezonie 2016/2017, uprawniającej m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Wschodzący Białystok Superligi mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn.

Miejsca oraz godzina egzaminów (4 września 2016 roku) zostaną podane w dniu 1 września 2016 roku po otrzymaniu list chętnych osób od wszystkich Wojewódzkich Kolegiów Sędziów.

W terminie do 30 sierpnia 2016 roku należy prześłać zgłoszenia na adres e-mail Przewodniczącego Kolegium Sędziów MOZTS Pana Krystiana Kilara: kilarkrystian@gmail.com.

Jednocześnie Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przypomina, że sędziowie klasy okręgowej, którzy w sezonie 2016/2017 wykazują chęć sędziowania spotkań 2 ligi kobiet i mężczyzn oraz rozgrywek indywidualnych zobligowani się do opłacenia 20 zł na konto Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego tytułem licencji okresowej sędziego.

Sędziowie, którzy w sezonie 2016/2017 uzyskali prawo sędziowania spotkań Superligi mężczyzn, Ekstraklasy kobiet oraz 1 ligi kobiet i mężczyzn zwolnieni się z opłaty za licencje sędziowską MZTS na sezon 2016/2017.

Decyzje

Nr 02/KS/2014 z dn. 13.11.2014
Kolegium Sędziów MZTS informuje, że w wyniku egzaminu sędziowskiego nadaje licencje sędziego nastepującycm uczestnikom kursu na sędziego tenisa stołowego organizawanym w listopadzie 2014 roku w Radomiu:

Imię i nazwisko miasto wynik numer licencji
Arkadiusz Stanisław Borczuch Radom pozytywny 12/2014
Katarzyna Borczuch Radom pozytywny 13/2014
Bartosz Jan Bugajski Radom pozytywny 14/2014
Krzysztof Ryszard Jakubowski Radom pozytywny 15/2014
Robert Andrzej Jakubowski Radom pozytywny 16/2014
Benedykt Mąkosa Radom pozytywny 17/2014
Mariusz Sobczak Zduńska Wola pozytywny 18/2014
Jacek Szczygieł Kozienice pozytywny 19/2014

Nr 01/KS/2014 z dn. 26.09.2014
Kolegium Sędziów MZTS informuje, że w wyniku egzaminu sędziowskiego nadaje licencje sędziego nastepującycm uczestnikom kursu na sędziego tenisa stołowego organizawanym w dniach 18-26 września 2014 roku w Warszawie:

Imię i nazwisko miasto wynik numer licencji
Katarzyna Adamkiewicz Warszawa pozytywny 01/2014
Sylwia Borkowska Wiśniew pozytywny 02/2014
Adam Dorsz Warszawa pozytywny 03/2014
Adrian Kostewicz Warszawa pozytywny 04/2014
Grzegorz Lewandowski Płońsk pozytywny 05/2014
Łukasz Naperty Warszawa pozytywny 06/2014
Miłosz Pączkiewicz Warszawa pozytywny 07/2014
Krzysztof Piwowarski Warszawa pozytywny 08/2014
Magdalena Sepczyńska Warszawa pozytywny 09/2014
Paweł Siry Warszawa pozytywny 10/2014
Michał Zientara Zielonka pozytywny 11/2014
Stanisław Janiszewski Warszawa pozytywny przedłużenie
Przewodniczący KS MZTS Krystian Kilar

Komunikaty

Nr 1/12 z dn. 05.11.2012
KS MZTS informuje:
- kalendarz rozgrywek , wraz z obsadą sędziów głownych, prowadzących spotkania II ligi K i M, jest zamieszczony na nowej stronie MZTS. Na stronie MZTS jest także aktualne "kalendarium" imprez, co stanowi dodatkowe ułatwienie wyszukania, mającej się odbyć iw danym dniu, mprezy lub meczu. Otrzymanie delegacji sędziowskiej pocztą elektroniczną należy potwierdzić. Ewentualny brak otrzymania delegacji lub niemożność sędziowania w danym dniu należy zgłosić (ektronicznie, telefonicznie) do KS MZTS najpóźniej na 24H przed rozpoczęciem meczu.
- w celu ujednolicenia wypełniania protokołów ligowych, wpisując w protokole meczowym wynik kolejnego spotkania należy go zapisać "NARASTAJĄCO" a nie "ZERO-JEDYNKOWO" ( co nie jest błędem) np. pojedynek 1 - wynik 1:0, pojedynek 2 - wynik - 1:1 (2:0), pojedynek 7 - wynik 4:3 (6:1, 2:5) itd.

Przewodniczący KS MZTS Krystian Kilar
- - -