Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Zgrupowanie Kadry Województwa, Gdańsk, 6-16 sierpnia

Koordynator Kadr Wojewódzkich MOZTS Marcin Kusiński przedstawia informację na temat Zgrupowania Kadry Województwa Mazowieckiego, które odbędzie się w dniach od 6 do 16 sierpnia w Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku.

Zgrupowanie rozpocznie się od kolacji w niedzielę 6 sierpnia (przyjazd w godz. 17.00-17.30, kolacja o godz. 18.00)

Zgrupowanie zakończy się po obiedzie o godz. 12.30 w środę 16 sierpnia

Dojazd uczestników na koszt własny.

Adres Centrum Szkolenia PZTS:
 ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk (tel. 502 067 877)

Dopłata od każdego z uczestników z Kadry Województwa Mazowieckiego - 750 zł - korekta

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia włącznie.

Przelew należy wykonać na rachunek MOZTS: 

07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.)

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika oraz dopisek: "Dopłata do Zgrupowania KWM Gdańsk 6 - 16.08.2023 r."


Dokonanie wplaty stanowi potwierdzenie udziału w zgrupowaniu

Każdy z uczestników musi bezwzględnie zabrać na zgrupowanie legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia sportowca z ważnymi badaniami lekarskimi. Ponadto stroje i buty sportowe do zajęć w hali oraz buty do zajęć biegowych poza halą.

Dodatkowo uprasza się o to by każdy z uczestników zabrał ze sobą bidon na wodę z uwagi na sposób zaopatrzenia kadrowiczów w wodę mineralną. Woda będzie dystrybuowana z dozowników (nie w butelkach).

Osoby spoza powołanych do Kadry Województwa Mazowieckiego, uczestniczą w Zgrupowaniu całkowicie na koszt własny, który wynosi 1500 zł, i jest płatny po przybyciu na miejsce.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się w ramach wstępnych zgłoszeń zostały zakwalifikowane do udziału w Zgrupowaniu.

Kadra trenerska: 

Marcin Kusiński -
trener koordynator
(kontakt: 501392821)

Damian Wasiak -
trener główny

Przemysław Sałaciński - trener asystent

Informacja na temat użytkowania telefonów komórkowych przez uczestników zgrupowania

W związku z pojawiającymi się postulatami rodziców/opiekunów informujemy, że nie będzie ograniczany dostęp uczestników do telefonów komórkowych, a także nie będą kontrolowane zakupy spożywcze dokonywane przez uczestników. Jedyną możliwością ograniczenia dostępu do urządzeń mobilnych jest nie wyposażenie w nie uczestników, tzn. zatrzymanie ich przez rodziców/opiekunów w domu przed wyjazdem. 
Aktualności

Wspierają nas
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miasto st. Warszawa
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego