Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej, Kraków 23.06-2.07.2023

Koordynator Kadr Wojewódzkich MOZTS Marcin Kusiński przedstawia informację na temat Zgrupowania Kadry Województwa Mazowieckiego, które odbędzie się w dniach od 23 czerwca do 2 lipca w Krakowie na obiektach KS Bronowianka Kraków.

Zgrupowanie rozpocznie się od kolacji w piątek 23 czerwca o godz. 18.00.

Zgrupowanie zakończy się po obiedzie o godz. 13.00 w niedzielę 2 lipca

Kadra trenerska: - NOWE


Marcin Kusiński - trener koordynator
(kontakt: 501392821)

Katarzyna Ślifirczyk - trener główny
(kontakt: 660858333)

Anna Kusińska- trener asystent

Kateryna Alieksieienko - wychowawca, opiekun

Dojazd uczestników na koszt własny. Adres zakwaterowania: ul. Zarzecze 124, 33-332 Kraków; adres kompleksu sportowego: ul. Zarzecze 124a, 33-332 Kraków

Dopłata od każdego z uczestników z Kadry Województwa Mazowieckiego - 650 zł

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca włącznie.

Przelew należy wykonać na rachunek MOZTS: 

07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.)

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika oraz dopisek: "Dopłata do Zgrupowania KWM Kraków 23.06 - 2.07.2023 r."


Dokonanie wplaty stanowi potwierdzenie udziału w zgrupowaniu

Każdy z uczestników musi bezwzględnie zabrać na zgrupowanie legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia sportowca z ważnymi badaniami lekarskimi. Ponadto stroje i buty sportowe do zajęć w hali oraz buty do zajęć biegowych poza halą

Osoby spoza powołanych do Kadry Województwa Mazowieckiego, uczestniczą w Zgrupowaniu całkowicie na koszt własny, który wynosi 1400 zł, i jest płatny po przybyciu na miejsce, bezpośrednio w recepcji hotelu.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się w ramach wstępnych zgłoszeń zostały zakwalifikowane do udziału w Zgrupowaniu.
Aktualności

Wspierają nas
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miasto st. Warszawa
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego